Branżabudowlana /komunalna

Sprawdzaj, które strefy odwiedzili Twoi kierowcy, prowadź elektroniczną książkę ewidencji pojazdu i zarządzaj zleceniami.

Lokalizator GPS

PAKIET FLEETHOUSE- dla branży budowlanej / komunalnej

Dotrzymuj określonych terminów, dzięki sprawnej komunikacji z kierowcami, analizie pracy maszyn i regularnym raportom MTH maszyn. Pomoże Ci w tym specjalnie przygotowany pakiet FleetHouse dla branży budowlanej i komunalnej. 

Oferowane przez nas funkcjonalności pozwolą Ci m.in. monitorować pracę pojazdów i maszyn na biegu jałowym, zarządzać i kontrolować pracę przystawek maszyn czy analizować stan paliwa pojazdów, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie flotą.

Monitoring GPS

FUNKCJONALNOŚCIsystemu fleethouse

Zwiększ efektywność, dzięki kompletnej analizie pracy!

FleetHouse | Monitoring GPS
Analiza pracy maszyny
Monitoring pracy na biegu jałowym
Zarządzanie pracą przystawek maszyny
Raport MTH maszyny
Komunikacja z kierowcami
Monitoring paliwa pojazdu
Monitoring paliwa przystawek zewnętrznych
Automatyczne Analiza odwiedzonych POI oraz stref diet