Alarmy flotowe

Alarmy flotowe to powiadomienia generowane przez systemy zarządzania flotą w odpowiedzi na określone zdarzenia lub warunki operacyjne, które wymagają uwagi. Mogą one dotyczyć różnych aspektów działania floty, takich jak przekroczenia prędkości, nieautoryzowane użycie pojazdu, przekroczenia geofence, konieczność konserwacji lub niski poziom paliwa. Alarmy te są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, optymalizacji kosztów i zapewnienia zgodności z przepisami. Dzięki natychmiastowemu powiadamianiu, menedżerowie flot mogą szybko reagować na potencjalne problemy i zapobiegać poważniejszym incydentom.