Analiza floty

Analiza floty to kompleksowy proces oceny wydajności i efektywności floty pojazdów. Wykorzystując dane zebrane przez systemy GPS, akcelerometry, tachografy i inne urządzenia telematyczne, analiza floty umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy, takich jak zarządzanie paliwem, utrzymanie pojazdów, wykorzystanie floty oraz bezpieczeństwo kierowców. Przez monitorowanie tych kluczowych wskaźników, firmy mogą redukować koszty operacyjne, zwiększać wydajność oraz promować zrównoważony rozwój. Analiza ta jest niezbędna do optymalizacji operacji flotowych i utrzymania konkurencyjności na rynku.