API

API (Application Programming Interface) to zestaw reguł i protokołów umożliwiających interakcję między różnymi systemami informatycznymi. W kontekście zarządzania flotą, API umożliwia integrację systemu zarządzania flotą z innymi aplikacjami i usługami, takimi jak systemy ERP, oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi czy narzędzia analityczne. Dzięki API, dane mogą być automatycznie wymieniane między systemami, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną, ułatwia raportowanie i analizę danych, a także pozwala na automatyzację wielu procesów zarządzania flotą. Umożliwia to firmom lepsze wykorzystanie dostępnych danych, poprawę podejmowania decyzji i szybsze reagowanie na zmieniające się warunki.