Biuro zarządzania flotą

Biuro zarządzania flotą to dedykowany dział lub jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwie odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi aspektami operacyjnymi i administracyjnymi floty pojazdów. Do głównych zadań biura należy planowanie zakupów pojazdów, zarządzanie konserwacją i naprawami, monitorowanie wykorzystania i efektywności pojazdów, zarządzanie kosztami oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi. Biuro zarządzania flotą pełni kluczową rolę w optymalizacji operacji flotowych, poprawie bezpieczeństwa i redukcji ogólnych kosztów posiadania i eksploatacji pojazdów.