Całkowita masa pojazdu

Całkowita masa pojazdu to maksymalna dopuszczalna masa pojazdu określona przez producenta, łącznie z ładunkiem, pasażerami i wszystkimi składnikami pojazdu. Jest to kluczowy parametr techniczny, mający wpływ na bezpieczeństwo, zużycie paliwa i warunki eksploatacji pojazdu. Przekroczenie dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu może prowadzić do przeciążenia, co negatywnie wpływa na układ hamulcowy, opony i ogólną zdolność manewrową, zwiększając ryzyko wypadków.