CO2 footprint floty

Ślad węglowy floty, czyli CO2 footprint, odnosi się do całkowitej ilości dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych emitowanych przez pojazdy flotowe w trakcie ich eksploatacji. Jest to ważny wskaźnik wpływu działalności transportowej na środowisko. Firmy zarządzające flotami coraz częściej dążą do minimalizacji swojego śladu węglowego poprzez wprowadzanie ekologicznych pojazdów (np. elektrycznych, hybrydowych), optymalizację tras, promowanie ekonomicznej jazdy oraz regularną konserwację pojazdów w celu zwiększenia ich efektywności paliwowej. Redukcja emisji CO2 nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale może również obniżyć koszty operacyjne i poprawić wizerunek firmy.