Cykl życia pojazdu

Cykl życia pojazdu to okres od momentu jego zakupu przez firmę do momentu wycofania z eksploatacji i sprzedaży. Obejmuje różne etapy, takie jak zakup, wdrożenie, codzienne użytkowanie, konserwacja, naprawy oraz ostateczna odsprzedaż lub złomowanie. Zarządzanie cyklem życia pojazdu ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji kosztów i wydajności floty, ponieważ pozwala na dokładne planowanie budżetu, zapewnienie niezawodności pojazdów i maksymalizację ich wartości rezydualnej.