Czas jazdy z przekroczoną prędkością

Czas jazdy z przekroczoną prędkością odnosi się do okresu, w którym pojazd porusza się z prędkością wyższą niż dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi. Monitorowanie tego wskaźnika jest ważne dla zarządzania bezpieczeństwem floty, ponieważ nadmierna prędkość znacząco zwiększa ryzyko wypadków. Zarządzanie flotą może wykorzystywać dane telematyczne do identyfikacji kierowców często przekraczających prędkość i podejmowania odpowiednich działań szkoleniowych lub dyscyplinujących.