Czas pracy na biegu jałowym

Czas pracy na biegu jałowym odnosi się do okresu, w którym silnik pojazdu jest włączony, ale pojazd nie jest używany do jazdy (np. podczas postoju). Nadmierna praca na biegu jałowym może prowadzić do niepotrzebnego zużycia paliwa, zwiększonych emisji i niepotrzebnego zużycia silnika. Zarządzanie i redukcja czasu pracy na biegu jałowym są ważne dla optymalizacji zużycia paliwa i minimalizacji wpływu floty na środowisko.