Elektryfikacja floty

Elektryfikacja floty to proces zastępowania pojazdów z silnikami spalinowymi pojazdami elektrycznymi (EV) w ramach floty pojazdów organizacji. Jest to kierunek działań wielu firm i instytucji publicznych, motywowany chęcią redukcji emisji CO2, obniżenia kosztów eksploatacji i poprawy wizerunku ekologicznego. Elektryfikacja floty wymaga nie tylko zakupu nowych pojazdów, ale także budowy odpowiedniej infrastruktury ładowania oraz dostosowania strategii operacyjnej i serwisowej.