Emisja CO2

Emisja CO2, czyli emisja dwutlenku węgla, to jedno z głównych zanieczyszczeń powietrza generowanych przez pojazdy spalinowe, przyczyniające się do efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych. Zarządzanie flotą coraz częściej obejmuje strategie zmierzające do redukcji emisji CO2, takie jak wdrażanie eco-drivingu, elektryfikacja floty, optymalizacja tras i wykorzystanie pojazdów o niższym zużyciu paliwa, co przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.