Fuel Management

Zarządzanie paliwem, czyli Fuel Management, to kluczowy element strategii zarządzania flotą, mający na celu monitorowanie, kontrolę i optymalizację zużycia paliwa przez pojazdy. Efektywne zarządzanie paliwem obejmuje wykorzystanie danych telematycznych do analizy stylu jazdy, planowanie ekonomicznych tras, regularne przeglądy techniczne pojazdów oraz wdrażanie polityk eco-drivingu. Systemy zarządzania paliwem mogą również obejmować rozwiązania do monitorowania stanu paliwa i zapobiegania jego kradzieży. Optymalizacja zużycia paliwa nie tylko przyczynia się do znacznych oszczędności finansowych, ale także redukuje negatywny wpływ działalności transportowej na środowisko.