HGV/LGV

HGV (Heavy Goods Vehicle) i LGV (Light Goods Vehicle) to kategorie pojazdów używanych w transporcie towarów. HGV, znane także jako pojazdy ciężarowe, obejmują duże ciężarówki przeznaczone do przewozu ciężkich ładunków, zwykle powyżej 3,5 tony. LGV, czyli lekkie pojazdy towarowe, to mniejsze samochody dostawcze używane do transportu lżejszych ładunków, zazwyczaj do 3,5 tony.

Znajomość różnic między HGV a LGV jest istotna dla zarządzania flotą, ponieważ wpływa na przepisy dotyczące licencji, przeglądów technicznych, opłat drogowych oraz ograniczeń ruchu. Każda kategoria pojazdów ma swoje specyficzne wymagania dotyczące eksploatacji i konserwacji, co ma znaczenie dla efektywności operacyjnej i zgodności z przepisami.