Inteligentny tachograf

Inteligentny tachograf to nowoczesne urządzenie rejestrujące, które monitoruje i zapisuje dane dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, prędkości pojazdu oraz pokonanej odległości. Wprowadzony przez Unię Europejską, jest obowiązkowy dla pojazdów ciężarowych i autobusów w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz zapewnienia zgodności z przepisami o czasie pracy kierowców.

Inteligentny tachograf wyposażony jest w moduł GPS, który umożliwia dokładne śledzenie lokalizacji pojazdu. Zbierane dane są przechowywane w pamięci urządzenia oraz na kartach kierowców, co ułatwia kontrolę i analizę przez organy nadzoru. System ten automatycznie rejestruje przekroczenia granic, co ułatwia przestrzeganie przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Dzięki inteligentnemu tachografowi firmy transportowe mogą lepiej zarządzać czasem pracy swoich kierowców, unikać kar za naruszenia przepisów oraz poprawiać ogólną efektywność operacyjną. To zaawansowane narzędzie nie tylko wspiera zgodność z regulacjami, ale także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez zapobieganie zmęczeniu kierowców.