Karta drogowa

Karta drogowa to dokument stosowany w transporcie drogowym, który zawiera szczegółowe informacje na temat trasy, ładunku oraz pojazdu. Jest kluczowym narzędziem dla kierowców i menedżerów flot, służącym do monitorowania i rejestrowania przebiegu tras, zużycia paliwa oraz czasu pracy kierowców.

Główne elementy karty drogowej obejmują dane identyfikacyjne pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, model i numer VIN. Zawiera również informacje o kierowcy, w tym imię, nazwisko, numer prawa jazdy oraz czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. Szczegółowe dane dotyczące trasy obejmują punkty początkowe i końcowe, przystanki pośrednie oraz łączną pokonaną odległość.

Karta drogowa rejestruje również informacje o ładunku, takie jak rodzaj, waga i ilość przewożonych towarów. Dodatkowo zawiera zapisy dotyczące zużycia paliwa, co pozwala na monitorowanie efektywności pojazdu i identyfikację możliwości optymalizacji.

W kontekście zarządzania flotą, karta drogowa jest niezbędnym narzędziem do zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, w tym regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Umożliwia także analizę danych operacyjnych, co pozwala na lepsze planowanie tras, zarządzanie kosztami i poprawę efektywności operacyjnej.

Podsumowując, karta drogowa jest kluczowym dokumentem w logistyce i transporcie drogowym, który wspiera zarządzanie flotą, zapewnia zgodność z przepisami oraz pomaga w optymalizacji operacji transportowych.